We ship worldwide✈️🌍

Collection: Beeswax wraps


 • Yagasuri Shiba Inu
  Yagasuri Shiba Inu
  Regular price
  £14.99
  Sale price
  £14.99
 • Wagashi
  Wagashi
  Regular price
  £14.99
  Sale price
  £14.99
 • Temari
  Temari
  Regular price
  £14.99
  Sale price
  £14.99
 • Fukubukuro, set of 2 (small & medium)
  Fukubukuro, set of 2 (small & medium)
  Regular price
  £8.99
  Sale price
  £8.99
 • Komachi
  Komachi
  Regular price
  £14.99
  Sale price
  £14.99
 • Kuroneko
  Kuroneko
  Regular price
  £14.99
  Sale price
  £14.99
 • Mizu
  Mizu
  Regular price
  £14.99
  Sale price
  £14.99
 • Shokupan single bread wrap
  Shokupan single bread wrap
  Regular price
  £16.99
  Sale price
  £16.99